آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی


هیات وزیران در جلسه مورخ 09/10/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارایى، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، موضوع نامه شماره 18993/1 موخ 25/9/1383 وزارت بازرگانی و به استناد بند "الف" ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 تصویب نمود:
ماده1– مصرف کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (38) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:
الف- در مورد خدمات، درصورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
ب- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
ج- کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود و خارج از اختیار تأمین کننده است.
د- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی توانند باز پس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
ه- نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند.
و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
تبصره – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند ”ج“ این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت روزآمد، از طریق شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع رسانی سازمان یادشده به آگاهی عموم برساند.
ماده2– خدمات مالی، موضوع بند “الف” ماده (42) قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده می باشد.
الف- خدمات مربوط به سرمایه گذاری
ب- خدمات بیمه ای
ج- خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور