تاخیر در ارسال کالا

 

به اطلاع بازاریابان محترم شرکت باورس می رسانیم، باتوجه به جا به جایی انبار مرکزی، ارسال فاکتورها با چند روز تاخیر انجام می شود.از شکیبایی شما کمال تشکر را داریم.