خدمات مشتریان


بازاریابان محترم شرکت باورس جهت پیگیری امور اداری و حساب کاربری، می توانند با شماره های شرکت 02188691247-02188691667 داخلی 1 ، ارسال تیکت از طریق دفتر کاری اقدام نمایند.

همچنین جهت پیگیری بسته های پستی از طریق انبار مرکزی شرکت، می تواندد با شماره 02636670855 تماس حاصل کنند.