درج کد پستی در آدرس گیرنده

به اطلاع تمام مشتریان و بازاریابان محترم شبکه باورس میرسانیم، جهت سهولت در ارسال بسته های پستی، مقتضی است در اسرع وقت کد پستی را در قسمت ویرایش اطلاعات درج نمائید.

همچنین شرکت از ارسال بسته هایی که فاقد کد پستی میباشند معذور است.