اسپری خاموش کننده آتش COOLD FIRE
اسپری اعجاب انگیز آتش خاموش کن COLD FIRE مشخصات: • خاموش کننده طبیعی • غیر سمی • داری قابلیت اطفای حریق و نجات دهندگی خارق العاده • عضو UL در مواد آبی اطفای حریق نوع B و A (UL-2N75) • عضو برنامه (EPA-SNAP )قرارداد جایگزین های بسیار نوین • غیر خورنده.بدون ایجاد خطر خورندگی می تواند در یک مخزن، تحت فشار جای گیرد. COLD FIRE نیاز به پاکسازی محل بکارگیری آن بابت چسبندگی یا رد به جا مانده ناشی از استفاده از آن نظیر ...