پک آنتی اکسیدانت بادی بالانس
https://www.aparat.com/v/k2C3Y استیک بادی بالانس این محصول به عنوان یک مکمل غنی ساز آب آشامیدنی با افزودن مقادیر چشمگیری از یون های هیدروژن، کلسیم و منیزیم به آب، منجر به شکستن بافت های چربی، تنظیم سوخت و ساز بدن و در نتیجه کاهش وزن می گردد. مزایای استیک بادی بالانس - کمک به کاهش اشتهای کاذب و درمان چاقی متابولیک - کمک به تنظیم قند خون و اسید معده - حذف نیترات، سولفات و کلر تا 90% - افزایش pH آب تا 2 واحد - تولید ...
پک آنتی اکسیدانت پلاس
https://www.aparat.com/v/k2C3Y استیک آنتی اکسیدانت پلاس این محصول به عنوان یک مکمل غنی ساز آب آشامیدنی با افزودن مقادیر چشمگیری از یون های هیدروژن ،کلسیم و منیزیم به آب ، سلامت استخوانها ،دندانها و عملکرد مغز را بهبود می بخشد . استیک آنتی اکسیدانت پلاس 2 تا 3 برابر سریعتر و قویتر از استیک آلکالاین (معمولی) می باشد . مزایا استیک آنتی اکسیدانت پلاس - بهبود عملکرد سیستم اعصاب و روان - کمک به کاهش گرفتگی عضلات ...
پک آنتی اکسیدانت الکالاین
https://www.aparat.com/v/k2C3Y استیک آلکالاین این محصول به عنوان یک مکمل غنی ساز آب آشامیدنی با افزودن مقادیر کافی از یون های هیدروژن و کلسیم به آب، سلامت استخوان ها، دندان ها را بهبود می بخشد. فناوری مورد استفاده در استیک آلکالاین اسمارت لایف، موجب تغیر سطح pH آب به سمت قلیائی شده که برای جلوگیری از اسیدی شدن بدن شما کاملا ضروری است. مزایای استیک آلکالاین - افزایش طراوت و شادابی پوست و مو - حذف نیترات، ...
آنتی اکسیدانت بادی بالانس
https://www.aparat.com/v/k2C3Y استیک بادی بالانس این محصول به عنوان یک مکمل غنی ساز آب آشامیدنی با افزودن مقادیر چشمگیری از یون های هیدروژن، کلسیم و منیزیم به آب، منجر به شکستن بافت های چربی، تنظیم سوخت و ساز بدن و در نتیجه کاهش وزن می گردد. مزایای استیک بادی بالانس - کمک به کاهش اشتهای کاذب و درمان چاقی متابولیک - کمک به تنظیم قند خون و اسید معده - حذف نیترات، سولفات و کلر تا 90% - افزایش pH آب تا 2 واحد - تولید ...
آنتی اکسیدانت پلاس
https://www.aparat.com/v/k2C3Y استیک آنتی اکسیدانت پلاس این محصول به عنوان یک مکمل غنی ساز آب آشامیدنی با افزودن مقادیر چشمگیری از یون های هیدروژن ،کلسیم و منیزیم به آب ، سلامت استخوانها ،دندانها و عملکرد مغز را بهبود می بخشد . استیک آنتی اکسیدانت پلاس 2 تا 3 برابر سریعتر و قویتر از استیک آلکالاین (معمولی) می باشد . مزایا استیک آنتی اکسیدانت پلاس - بهبود عملکرد سیستم اعصاب و روان - کمک به کاهش گرفتگی عضلات ...
آنتی اکسیدانت استیک الکالاین
https://www.aparat.com/v/k2C3Y استیک آلکالاین این محصول به عنوان یک مکمل غنی ساز آب آشامیدنی با افزودن مقادیر کافی از یون های هیدروژن و کلسیم به آب، سلامت استخوان ها، دندان ها را بهبود می بخشد. فناوری مورد استفاده در استیک آلکالاین اسمارت لایف، موجب تغیر سطح pH آب به سمت قلیائی شده که برای جلوگیری از اسیدی شدن بدن شما کاملا ضروری است. مزایای استیک آلکالاین - افزایش طراوت و شادابی پوست و مو - حذف نیترات، ...