پک 90 عددی روغن زیتون
این پک شامل 80 عدد روغن زیتون بعلاوه 10 عدد هدیه می باشد.
پک 90 عددی روغن کنجد
این پک شامل 80 عدد روغن کنجد بعلاوه 10 عدد هدیه می باشد.
قهوه عربیکا
قهوه عربیکا باورس شامل دانه های قهوه میباشد که بو داده شده و برای استفاده نیازمند آسیاب شدن میباشد. یک نکته مهم در آسیاب کردن قهوه، یکسان آسیاب کردن آن است؛ قهوه درشت تر آب را آسان تر عبور می دهد و سبب استخراج کمتر طعم قهوه می شود. اما اگر قهوه ریز تر شود بیشتر با آب درگیر شده و عصاره گیری می شود؛ درنهایت قهوه شما تلخ تر می شود. تغییرات کوچک در اندازه ذرات می تواند به طرز چشمگیری بر طعم نهایی ...