دستمال کاغذی توالت دو قولو
یک کارتن 36 عددی دستمال کاغذی توالت دو قولو که با خرید این پک 4 عدد از آن رایگان می باشد. (32+4)
کارتن دستمال کاغذی 300 برگ
یک کارتن 48 عددی دستمال کاغذی 300 برگ که با خرید این پک 4 عدد از آن رایگان می باشد. (44+4)
کارتن دستمال کاغذی 200 برگ
یک کارتن 48 عددی دستمال کاغذی 200 برگ که با خرید این پک 4 عدد از آن رایگان می باشد. (44+4)