image
بی نهــایتی از برتــرین ها

کد کالا
SW001
7053
Shake Weight
  • زیرمحصول :


معرفی محصول

Shake Weightاین دنبل از نیروی خود فرد برای ایجاد حرکت بهره می برد. به عبارتی فرد بسته به سرعت حرکت دادن دنبل می تواند انرژی مصرفی خود را افزایش یا کاهش دهد.
ویژگی های اصلی دنبل های Shake Weight
1- افزایش تمرکز بیشتر روی عضلات هدف
2- افزایش فشار بیشتر با هربار تکرار حرکت
3- افزایش فشار بیشتر روی عضلات
4- مناسب برای تمرین مچ، ساعد، عضلات جلو و پشت بازو ( حتی حرکات فیزیوتراپی برای افراد معلول یا آسیب دیده)
5- تامین نیروی پتانسیل مکانیکی توسط عضلات و تغییر شدت تمرین بر اساس سرعت حرکت
6- تاثیر 3 برابر بیشتر روی عضلات برای افزایش حجم
7- گزینه بسیار مناسب برای تفکیک پذیری و فرم دهی عضلات
8- مناسب برای افراد سالمند به منظور تقویت پارامتر چالاکی و توان

نظرات
  • نظر یا پرسش خود را مطرح کنید...
  • محصولات مرتبط