کمی صبر کنید..
gallery gallery gallery gallery gallery gallery

محلول خنک کننده

SKU : CF0001

تعداد موجود 877 قلم
امتیاز خرده فروشی (PV) 70 %
امتیاز تجاری (SV) 70 %
+ -

متن..

2
عزیز شاهدیمهر 10، 1398

موتور مکس بیش از یک دهه است که در مسابقات اتومبیل رانی سرعت سراسر جهان برای کمک به ماشین های مسابقه در جهت بهینه سازی عملکرد آنها از طریق کاهش دمای موتور مورد استفاده قرار گرفته است. هم اکنون این محصول جهت مصرف در ماشین های بنزینی، دیزلی و کامیون ها در دسترس می باشد. این محصول نه تنها به حفاظت از موتور ماشین کمک می کند بلکه از طریق کاهش فشار روی موتور میزان بنزین مصرفی در یک مایل را کاهش می دهد. علاوه بر آن سبب می شود که دستگاه تهویه هوای ماشین در زمستان باد گرم تر و در تابستان باد خنک تری ایجاد نماید. تنها یک لیتر از این محصول در رادیاتور ماشین شما عملکرد خوب و محافظت از موتور را در تمام طول سال تحت هر شرایط آب و هوایی فراهم می سازد. موتور مکس یک "عامل فرونشاننده حرارت مایعات" است که در جهت دستیابی به عملکرد بهینه موتور در هر دو طیف سرما و گرما کار می کند. موتور را زودتر گرم می کند و در حین فعالیت موتور دمای آن را کاهش می دهد.
4